Společnost 1645

zapsaný spolek

KONTAKTY

Společnost 1645

zapsaný spolek

IČ 62158988

Nové sady 988/2
602 00 BRNO
CZ

E: info@spolecnost1645.cz

Registrace: KS v Brně, L/5080


produkce:
Marek Rotschein
T: +420 602 792 058
E: rotschein@spolecnost1645.cz

Ondřej Anton
T: +420 604 421 470
E: anton@spolecnost1645.cz

Karel Malčík
T: +420 602 778 128
E: malcik@spolecnost1645.cz


stánky & jarmarky & finance:
Marek Rotschein
T: +420 602 792 058
E: stanky@spolecnost1645.cz