Společnost 1645

zapsaný spolek

DEN BRNA

Našim národům, aneb drazí kamarádi, přátelé a spolupracovníci Společnosti 1645.


Vážení přátelé,

den za dnem se nám neodvratně blíží termín Dne Brna, tedy 15. srpen 2020, a v rámci příprav řeší náš organizační tým v jaké podobě se bude akce konat a zda se bude konat vůbec.
V tuto chvíli jsou na pořadu dne různé varianty, odvislé od toho, jaká budou v době konání akce, tedy v polovině srpna, opatření vlády týkající se epidemie Covid 19, což v tuto chvíli můžeme spíše jen odhadovat.

Možné varianty jsou následující:

Varianta A
Den Brna v plném rozsahu, tady s hlavním programem na Kraví hoře v průběhu celé soboty 15.8.2020, včetně bitvy, několika větších představení a řady drobných vystoupení a doprovodných akcí (Vojenský tábor na Kraví hoře od pátku do neděle, Pietní akt v kostele Sv. Jakuba s průvodem, jarmark atd.).

Varianta B
Malý program na dosud neurčeném místě s omezeným přístupem veřejnosti, sestávající z menších představení, snad ukázek jednotek, přednášek a podobně, kde se postupně vystřídají účinkující pro malý počet diváků, celý program by mohl být živě streamován na net.
Současně by se uskutečnil menší průvod městem a pietní akt v kostele Sv. Jakuba.

Varianta C
Pouze pietní akt u Sv. Jakuba za účasti minima diváků, snad s průvodem v omezenějším rozsahu.

Varianta D
Akce bude pro letošek zrušena, a budeme doufat, ji uskutečníme v roce 2021, což bude záviset na dotacích příští rok.


Za společnost 1645 bychom rádi prohlásili, že bychom se nejraději vyhnuli variantě D, a samozřejmě preferovali variantu A.

Bohužel, Varianta A je na základě prohlášení Ministerstva Zdravotnictví velmi nepravděpodobná, předběžně se počítá, že velké hromadné akce nebudou celé prázdniny povoleny (a Den Brna do těchto velkých akcí spadá, neboť jen na bitvě se vloni odhadoval počet diváků téměř na 10 000).
Nejpravděpodobnější je tedy realizace variant B nebo C.
Proto prosíme všechny jednotky, a současně všechny skupiny historického šermu, hudební soubory, a ostatní členy společnosti, i naše příznivce, abyste nám ideálně do konce května oznámili zájem o účast na jednotlivých výše uvedených variantách, tedy za jednotky počty potenciálních účastníků, nabídku představení jednotlivých druhů vojska s ukázkou bojové činnosti, šermířská či jiná tematická vystoupení, ale třeba i možnost historicko odborné přednášky k tématu Třicetileté války a Obléhání Brna švédy.
Nejpozději počátkem června by mělo být rozhodnuto o letošní podobě Dne Brna, a budeme jednotlivé detaily konkretizovat a řešit s Vámi. Stejně tak poté budeme řešit rozpočet..., který bude odviset i od případného vracení části dotací...

Přejeme Vám této komplikované době pevné zdraví, a veselou mysl, a těšíme se na setkání s Vámi.

Za Společnost 1645

Ondřej Anton
Marek Rotschein
Karel Malčík

V Brně, dne 4.5.2020